Volume opmeten – Stockpiling

Volumes van bergen zand of ander materiaal opmeten is een tijdrovende opdracht. Met behulp van een drone kan dit aanzienlijk ingekort worden.

Eerst worden er een aantal GCP (grond controle punten) aangebracht en manueel ingemeten voor een centimeter nauwkeurige opmeting. Vervolgens wordt er een vliegroute bepaald afhankelijk van de grootte van het terrein en de gewenste overlap en geüpload naar de drone, die deze vervolgens automatisch zal overvliegen en op de gewenste plaatsen opnames zal maken.

Nadien worden alle opnames samen met de GCP coördinaten in fotogrammetrie software verwerkt. Dit resulteert in een puntenwolk waar men alle aanwezige volumes kan gaan berekenen.

Share this: