Commerciële drones in België: tegen 2020 meer dan 1000 extra jobs en omzet van 400 miljoen euro

aerialsoluti nieuws

“Commerciële drones in België: tegen 2020 meer dan 1000 extra jobs en omzet van 400 miljoen euro, mits snelle toepassing EU-wetgeving.” (PwC en Agoria)

De Belgische dronesector is klaar voor de omschakeling van proefopstelling naar toepassingen op grote schaal en zo naar integratie van deze technologie in de waardeketen van de gebruikers. Een snelle omzetting van het nieuw Europees wetgevend kader voor dronegebruik kan de dronesector in ons land een extra boost geven.

De drone-economie is tegen 2020 goed voor duizend extra banen en 408,9 miljoen euro omzet per jaar, op voorwaarde dat we de boot niet missen. De nieuwe Europese dronewetgeving, die er begin 2019 aankomt, moet binnen de zes maanden worden toegepast, zonder eigen Belgische regels, om de sector alle kansen te geven. Dat stellen PricewaterhouseCoopers (PwC) en technologiefederatie Agoria bij de voorstelling van de eerste studie over de drone-economie in België, toegespitst op industriële toepassingen.

Onder de controletoren van luchtverkeersleider Belgocontrol brachten PwC en Agoria vandaag meer dan vijftig bedrijven en sleutelorganisaties samen die werken met drones. Ook François Bellot, de federale minister van mobiliteit en bevoegd voor Belgocontrol, en de Belgian Civil Aviation Authority waren aanwezig. Daarmee waren alle partijen aan tafel die ijveren voor het ontplooien van de drone-economie in België.

Van drones naar dronebots en autonome drones

PwC en Agoria werkten samen aan deze studie om inzicht te krijgen in het zich ontwikkelende drone-ecosysteem in België, en meer bepaald het potentieel voor het commerciële gebruik van drones.

Zoals uit de voorbeelden van de studie blijkt, kunnen drones veel meer doen dan enkel foto’s nemen. In combinatie met andere opkomende technologieën, zoals artificiële intelligentie, kunnen bijvoorbeeld inspecties in industriële omgevingen op een goedkopere, snellere en veiligere manier gebeuren. Oogsten kunnen worden geoptimaliseerd als onderdeel van precisielandbouw en bewaking zou efficiënter kunnen worden uitgevoerd. In de toekomst zal het aantal toepassingen alleen maar toenemen, als bijvoorbeeld drones worden uitgerust met robotarmen (zogenaamde ‘dronebots’) en zelf bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, of als autonome drones zonder een piloot e-commerce pakjes kunnen leveren.

Om het potentieel van de drone-economie echt te kunnen benutten, is het belangrijk dat alle spelers van dat ecosysteem samenwerken om een volledig aanbod aan te kunnen bieden, maar ook dat onze ondernemingen van de proefopstellingen naar echte transformatie en naar toepassingen op grote schaal gaan, geïntegreerd in hun waardeketen.

Vrij verkeer van drones

Om de kloof tussen realiteit en potentieel te dichten, liggen er ook voor de wetgevende macht enkele kansen voor het rapen. Een broodnodige Europese regelgeving, met respect voor privacy, veiligheid en ecologie, wordt verwacht tegen begin 2019. Een snelle omzetting naar Belgische regelgeving kan onze drone-industrie ondersteunen en het nodige kader bieden om de technologie de nodige vrijheid te geven om te evolueren. Daarnaast blijft een soepel operationeel kader voor commerciële drones een belangrijke voorwaarde.

PwC en Agoria zien hier een opportuniteit voor België om een inhaalbeweging te maken, indien de overheid de Europese regels vlot in de Belgische wetgeving kan implementeren, en voor de sector dusdanig snel duidelijkheid scheppen. Een snelle implementatie zal immers de innovatie in ons land ten goede komen. “Het gaat dan onder meer over het vrij verkeer van drones, over landsgrenzen heen, te vergelijken met het omzetten van een Belgisch rijbewijs naar een Europees rijbewijs”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria en zelf dronepiloot. Uit de ervaringen in andere landen leert men dat de ontplooiing van de drone-economie en de maturiteit daarvan zeer sterk gepaard gaan met de ‘gebruiksvriendelijkheid’ van het wetgevend kader.

Dit regelgevend kader zal ook in de toekomst verder evolueren, want de technologie blijft natuurlijk ook razendsnel verder evolueren. Sommige toepassingen zijn misschien vandaag economisch niet haalbaar, maar zullen dat morgen wel zijn als de autonome drones een plaats krijgen in ons economische weefsel, maar ook in ons luchtruim.

Kansen te grijpen in alle belangrijke sectoren

Het Belgische economische landschap biedt opportuniteiten inzake het inzetten van drones. “Infrastructuur, energie, landbouw, verzekering, transport, telecom – veel sectoren van onze economie overwegen reeds hoe zij de voordelen uit dronetechnologie kunnen halen”, verklaart Floris Ampe, Partner en Digital & Innovation Services Leader bij PwC België. “Het marktpotentieel dat het commercieel dronegebruik vertegenwoordigt, is behoorlijk groot. In België hebben wij reeds een rijk landschap inzake de hardware en software aspecten van de drone-economie. Als we internationaal vergelijken, weten dat we een goed wettelijk kader de sector een grote boost kan geven, er bestaat ook hier zoiets als een ‘first-mover advantage’.”

Technologie ten dienste van economie

Alle spelers in het bedrijfsleven kijken met argusogen naar de ontwikkelingen binnen en buiten de landsgrenzen. “De opportuniteiten inzake dronegebruik ontgaan niemand. Drones hebben reeds hun plaats veroverd op de technologie-agenda,” verduidelijkt Marc Lambotte. “Dit is niet enkel een materie voor de CTO, maar een onderwerp voor de raad van bestuur. Onze studie toont aan dat er hierover geen twijfel kan bestaan. Veel leden van Agoria buigen zich over de vraag wat commercieel dronegebruik voor hen kan betekenen. Hoe en wanneer moeten wij ageren? Wat is de optimale investeringsstrategie? Op deze vragen moeten wij gezamenlijk een antwoord kunnen geven.”

Drone Guide, de app voor dronepiloten

“Belgocontrol is zich ten zeerste bewust van de economische rol die de dronesector in de toekomst in ons land kan spelen”, zegt CEO Johan Decuyper. “Wij willen volop aan die evolutie meewerken, op voorwaarde uiteraard dat de veiligheid van het luchtverkeer gegarandeerd blijft, want dat zal altijd onze prioriteit zijn.”

Dat het engagement van Belgocontrol niet bij woorden blijft, bewijst de website droneguide.be, die het samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en het bedrijf Unifly uitwerkte. Belgocontrol toonde vandaag ook in primeur de app ‘Drone Guide’, die het in juni lanceert. De gebruiker ziet via zijn smart device op de kaart meteen of hij op die plaats mag vliegen met een drone. De app berekent op basis van het gewicht van de drone, de gevraagde hoogte en afstand, en de locatie of het kan. De gebruiker kan de hoogte instellen en ook kiezen welke regels hij wil zien: die voor de recreatieve of voor de professionele dronegebruiker. De app geeft niet alleen aan of de gebruiker mag vliegen, maar ook waarom het wel of niet mag. Later dit jaar volgt nog een tweede versie met specifieke toepassingen voor professionele dronegebruikers.

Share this: