Volume opmeten – Stockpiling

Volumes van bergen zand of ander materiaal opmeten is een tijdrovende en kostelijke opdracht. Met behulp van een drone kan dit aanzienlijk goedkoper en veel sneller.

Een vluchtplan wordt opgesteld afhankelijk van de grootte van het terrein, de gewenste overlap en grondresolutie, de drone zal vervolgens automatisch het gebied overvliegen en op de gewenste plaatsen opnames zal maken.

Nadien worden alle foto’s in fotogrammetriesoftware verwerkt. Dit resulteert in een 2D en 3D map waar men alle aanwezige volumes, afstanden en oppervlakten kan gaan meten.

Grondcontrolepunten zijn in de meeste gevallen overbodig aangezien er verschillende studies hebben aangetoond dat modellen met GCP’s en zonder GCP’s een verschil hebben van 2,5 – 4,5% – Case Study Datumate

Project in Luxemburg 47 hectare. Doel: Volumes opmeten van verschillende partijen hout.

volume opmeting hout

Orthofoto op basis van 825 foto’s op 50m hoogte met een overlap van 70%

orthofoto volume

Opmeting volume

volumes opmeten berg

Afstand meten – een opligger meet standaard 13,40m, in de software komen we op 13,39m uit.

Oppervlakte dak opmeten

oppervlakte dak met drone