Nieuwe Europese wetgeving die in voege gaat medio 2020
=>PDF EU Wetgeving 2020
=>Video EU Wetgeving 2020

Huidige Wetgeving

Voor commerciële vluchten zijn er 2 klassen voorzien waarvan klasse 1 is onderverdeeld in 2 categorieën. Indien u een vlucht in klasse 1a wil maken moet het toestel gehomologeerd zijn.

[table id=1 /]

Stappenplan aanvraag RPAS vlucht in Belgisch luchtruim

Klasse 2
Artikel 65: zie wettelijke bepalingen. Er is voor de klasse 2 vluchtuitvoeringen geen melding/notificatie van de vlucht aan het DGLV nodig vooraleer de vlucht kan plaats vinden.

Klasse 1
Notificatie
Artikel 66.7: zie wettelijke bepalingen. Vóór iedere vlucht in klasse 1 moet voor het opstijgen een melding/notificatie van de vlucht overgemaakt worden aan het DGLV met in de titel ‘NOTIF’ (rpas.ops@mobilit.fgov.be ).
Dit is louter informatief. Er moet NIET gewacht worden op een antwoord (op termijn krijg je een ticketnummer van je melding/notificatie)
Deze melding/notificatie is nuttig om vluchten in kaart te brengen, incident reports te checken en eventuele controle op een vlucht uit te voeren door een DGLV inspecteur

Klasse 1B
1. Voor de eerste vlucht: een VERKLARING bij het DGLV indienen (ten laatste 10 dagen voor de allereerste vlucht) (rpas.ops@mobilit.fgov.be)

2. Ontvangstbevestiging ontvangen voor vluchtuitvoeringen in klasse 1B

3. Nadien vóór iedere vlucht een melding/notificatie indienen bij het DGLV met in de titel ‘NOTIF’.
– Voor de klasse 1B vluchtuitvoeringen dient de drone niet over een certificaat van overeenstemming te beschikken.

Klasse 1A
** Voor de eerste vlucht zonder afwijking
1. Een aanvraagformulier tot toelating naar het DGLV opsturen met in bijlage:
(ten laatste 10 dagen voor de allereerste vlucht) (rpas.ops@moblit.fgov.be)
– Operationeel handboek
– Kopie certificaat van overeenstemming van de drone
– Bewijs van verzekering in overeenstemming met EU verordening 785/2004

2. Na ontvangt van de toelating van het DGLV, kunnen de vluchten beginnen.

3. Vóór iedere vlucht een melding/notificatie indienen bij het DGLV met in de titel ‘NOTIF’.

** Verdere vluchten binnen dezelfde risico klasse en zonder derogatie

Vluchten die een afwijking vereisen (bvb CTR zone)
Indien een afwijking nodig is (afwijking zoals voorzien in artikel 5 van het KB RPAS van 10 April 2016 voor wat niet toegelaten is) dient men:

1. Een aanvraag tot afwijking indienen bij het DGLV met hierin:
Verwijzing naar de reeds ontvangen toelatingen van vluchtuitvoeringen in klasse 1A.
Omschrijving van de activiteit
Een risicoanalyse specifiek voor die activiteit en op deze locatie met de bijkomende maatregelen om de vlucht veilig te laten verlopen

2. Alles bezorgen aan rpas@mobilit.fgov.be met in de titel ‘afwijking’.

3. Wachten op afwijking van het DGLV

4. Na vraag tot afwijking ontvangst van een SPACC formulier van
het DGLV voor coördinatie

5. Indien positief advies, ontvangst van de derogatie van het DGLV

6. Na ontvangst van de afwijking , melding/notificatie van de vlucht naar het DGLV sturen met in de titel ‘NOTIF’

Info Drones DGLV

Klasse 1  |  Klasse 2

Algemene info drones