Akoestische beeldvorming, specifiek scanning acoustic microscopy (SAM), wordt in verschillende industrieën gebruikt voor gedetailleerde analyse en kwaliteitscontrole van materialen. Hier volgen enkele meer specifieke toepassingen:

 

  1. *Lekdetectie*: Acoustic Imaging wordt gebruikt voor het opsporen van lekken in systemen zoals perslucht- en vacuümsystemen. Dit is cruciaal in industriële omgevingen waar lekken kunnen leiden tot energieverlies, verminderde efficiëntie, en potentieel gevaarlijke situaties. Door het gebruik van ultrasone beeldvorming kunnen deze lekken snel en nauwkeurig worden gelokaliseerd, wat helpt bij het onderhoud en het verminderen van de operationele kosten.

 

  1. *Materiaalinspectie en -evaluatie*: SAM wordt gebruikt om de interne structuur van materialen te inspecteren en te evalueren. Dit omvat het detecteren van interne defecten zoals scheurtjes, holtes, of inhomogeniteiten in verschillende soorten materialen, waaronder metalen, kunststoffen en composieten. Dit is bijzonder nuttig voor het beoordelen van de kwaliteit en de integriteit van materialen in kritische toepassingen zoals lucht- en ruimtevaart of automobielindustrie.

 

  1. *Elektrische Componenten Inspectie*: In de elektrische industrie wordt akoestische beeldvorming gebruikt om gedeeltelijke elektrische ontladingen te detecteren en te lokaliseren. Dit is belangrijk voor het onderhoud van hoogspanningsapparatuur, waarbij vroegtijdige detectie van dergelijke ontladingen kan helpen bij het voorkomen van ernstige storingen of uitval.

 

  1. *Analyse van Samengestelde Materialen*: SAM biedt gedetailleerde inzichten in samengestelde materialen. Het kan worden gebruikt om de hechting tussen verschillende lagen te beoordelen of om gebieden met delaminatie of andere vormen van schade te identificeren.

 

  1. *Kwaliteitscontrole in Productieprocessen*: In productieprocessen, zoals bij de vervaardiging van halfgeleiders of in de farmaceutische industrie, kan SAM worden gebruikt voor non-destructieve testen om de consistentie en kwaliteit van producten te waarborgen.

 

Deze toepassingen benadrukken de veelzijdigheid van akoestische beeldvorming in het bieden van cruciale inzichten in de staat en kwaliteit van diverse materialen en systemen in een industriële setting