Fakkeltip Inspectie

Fakkeltip inspectie werd uitgevoerd bij VYNOVA Belgium NV om na te gaan of er schade was opgetreden nadat de tip rood had gestaan. De fakkel was in dienst en het was onmogelijk die te betreden voor een inspectie. Deze fakkel heeft een hoogte van 110m waardoor er bij het DGLV een afwijking werd aangevraagd zodat we boven de max toegelaten hoogte van 91m konden opereren.

Fakkel inspectie werd uitgevoerd bij Borealis om na te gaan of er schade was aan bordessen, pilots, mangaten of stijgleidingen naar aanloop van een komende shutdown.

flare inspectie drone
flaretip inspectie drone