Leasing van professionele drone systemen

Voordelen leasing:

 • BTW wordt voorgefinancierd door de leasingmaatschappij en u betaalt enkel BTW op de maandelijkse betalingen.
 • U kan een bepaald goed verwerven zonder zware investeringen te doen.
 • Leasing kan belastingvoordeel opleveren.
 • Omdat de leasingmaatschappij juridisch eigenaar blijft van het goed wordt een leasing soepeler toegestaan dan andere financieringsvormen.

Object en financiering:

 • Financieringsbedrag vanaf € 25.000 exBTW.
 • Looptijd gebruikelijk: 24 – 36 – 48 – 60 maanden.
 • Slottermijn € 100 / 1%, afsluitkosten 1,5% kredietsom.
 • Het (hoofd)object dient uniek identificeerbaar te zijn middels een serienummer.

De kredietnemer:

 • Bestaande onderneming /organisatie (>2 jaar).
 • Uitstekende kredietwaardigheid (solvabiliteit en rendement) en bereidheid daarin inzicht te verschaffen.
 • Kansrijk: overheid/semi-overheid (niet defensieve/offensieve inzet, binnen jurisdictie lessee – landelijk).

Financial lease

Financial lease is een interessante financieringsvorm voor ondernemers en zelfstandige ondernemers. Waarom? Omdat je met lease een investering kunt doen zonder dat dit direct ten koste gaat van de liquiditeit. Je wordt direct economisch eigenaar van de equipment, waardoor je de equipment op de balans kunt activeren. En dat met een financiering tot 100% van de investeringswaarde, plus BTW! Je kiest namelijk zelf de hoogte van de aanbetaling: dat mag ook € 0 zijn. Tevens kun je kiezen -afhankelijk van het object natuurlijk- voor een slottermijn in uw leasecontract. Dit is een restantbetaling aan het einde van de overeenkomst, waardoor je minder aflost op het krediet gedurende de looptijd, je hebt dan een lagere maandtermijn.

Operational lease

Operational lease is een leasevorm waarbij de leasemaatschappij  juridisch en economisch eigenaar is van het geleasede object. De lessee is de gebruiker -vergelijkbaar met een huurder- en draagt geen restwaarderisico met betrekking tot het object. Bij een operational lease is het restwaarderisico voor rekening van de lessor. Deze zal aan het einde van het contract het object terugnemen en voor een zo goed mogelijke prijs proberen te verkopen of opnieuw in lease uitzetten. Tenzij de klant het object wil overnemen natuurlijk: die optie is er doorgaans ook. Soms wordt bij een operational lease extra diensten toegevoegd, bovenop het gebruiksrecht. Denk daarbij aan service & onderhoud, vervanging en verzekering.

Omdat de lessor meer risico draagt dan bij een financial lease overeenkomst zal hij dit verrekenen in de maandelijkse leaseprijs. Om die reden is een operational lease soms iets duurder zijn dan een financial lease. Maar: daar krijgt de lessee ook weer wat voor terug, namelijk maximaal gemak en géén economische risico’s.

Voor een offerte kan u ons mailen op info@aerialsolutions.be