Загальне

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Визначення

У цих загальних положеннях та умовах наступні визначення такі:

« Клієнти » : відповідають кваліфікації « Клієнти » :

«Споживачі», а саме фізичні особи, які купують Товар/Товари та Послугу/Послуги для цілей, що виходять за межі їх комерційної, підприємницької, ремісничої або професійної діяльності;

«Професіонали», а саме фізичні або юридичні особи, які набувають Товар/Товари та Послугу/Послуги в контексті сталого досягнення своєї економічної мети.

«Угода» : відповідають кваліфікації «Угоди»:

«Договір про надання послуг»: будь-який договір, відмінний від Договору купівлі-продажу, за яким Продавець надає або зобов'язується надати Послугу Клієнту, а Клієнт сплачує її ціну або зобов'язується оплатити її ціну (наприклад, надання Продавцем послуг з технічного обслуговування або ремонту);

«Договір купівлі-продажу»: будь-яка угода, за допомогою якої Продавець передає або зобов'язується передати право власності на Товар Клієнту, а Клієнт сплачує або зобов'язується сплатити його ціну, включаючи будь-яку угоду, що охоплює як Товари, так і Послуги; (наприклад, продаж дронів, аксесуарів, аудіовізуальних матеріалів або продаж навчальних курсів, що передбачають надання теоретичних документів, у поєднанні з наданням практичної підготовки).

«Місце доставки»: за адресою, вказаною Клієнтом або за адресою продавця за адресою 2627 Schelle, Interescautlaan 100;

«Сторона»: Продавець або Клієнт, разом іменовані «Сторони».

«Постачальник платіжних послуг» – компанія, якій доручено забезпечити коректне виконання платежів в рамках Дистанційних контрактів;

«Продукція»: Товари та/або Послуги, що пропонуються Продавцем за адресою Шоу-руму та на Сайті і продаж яких регулюється загальними умовами;

«Послуги»: будь-яке виконання, вчинене Продавцем в контексті його професійної діяльності або при виконанні свого статутного призначення;

«Товар»: фізичне рухоме майно, пропоноване Продавцем, таке як дрони, всі аксесуари та аудіовізуальні матеріали.

«Шоу-рум»: приміщення Продавця, де пропонуються Товари та Послуги, доступне Для Клієнтів тільки за попереднім записом і розташоване за адресою 2627 Schelle, Interescautlaan 100.

«Сайт»: Веб-сайт, яким керує Продавець, доступний за адресою https://www.aerialsolutions.be/, де пропонуються Товари та Послуги.

«Продавець» : TWORX BVBA, з місцезнаходженням за адресою 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21, та реєстрацією в Банку перехрестя для підприємств під номером 0847.821.867.

Телефон : +32 (0) 485 462 599

Електронна пошта : info@aerialsolutions.be

N ° ПДВ: BE 0847.821.867.

Номер рахунку в бельгійській кредитній установі : BE34 7340 3483 1190 BIC : KREDBEBB.

Страхування цивільної відповідальності (авіаційна діяльність) (поліс No 14.020.382

) укладені для держав-членів Європейського Союзу з Бельгійською авіаційною страховою компанією

(АВІАБЕЛЬ) зареєстрована в ЦБЕ під номером 0403.248.004.

Член V.Z.W. Бельгійських безпілотних авіаційних систем. 

1.2 Предмет загальних положень та умов

Загальні умови регулюють Договори, укладені між Продавцем та Клієнтами,

– в Шоу-румі (Договори в присутності Сторін);

– через Сайт та/або по телефону (Дистанційні контракти).

1.3 Відхилення, зміни і непридатність

Відступити від загальних умов можна лише за допомогою письмового документа, що походить від Продавця і належним чином підписаного Сторонами.

У разі конфлікту між цими загальними умовами та спеціальними умовами Продавця, спеціально включеними в Пропозицію товару, спеціальні умови мають переважну силу.

Загальні умови виключають застосування всіх інших умов, зазначених у документах, що походять від Клієнтів або від третіх осіб, навіть якщо ці документи мають більш пізній термін.

Продавець залишає за собою право в будь-який час змінювати та/або доповнювати загальні умови для укладення майбутніх Договорів.

Загальними умовами, що застосовуються до Угоди, є ті, які діяли на момент підтвердження замовлення.

Незастосування Продавцем одного або декількох положень загальних положень і умов ні за яких обставин не може тлумачитися як відмова від права посилатися на ці умови(и).

 1. ОПИС ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

Товар представлений з його істотними характеристиками (моделі, марки, технічні характеристики, функціональні можливості, описи, ціни і т.д.) в комерційних комунікаціях (в тому числі на Сайті).

Послуги надаються з їх істотними характеристиками (тип пропонованих Послуг, доступні варіанти і т.д.) в комерційних комунікаціях (в тому числі на Сайті).

Інформація, надана за допомогою цих комерційних повідомлень (в тому числі на Сайті), не зобов'язує Продавця до Професіоналів. Продавець залишає за собою право вносити зміни в інформацію, яку вважає корисною та/або необхідною.

Продукція ілюстрована фотоматеріалом. Фотоматеріал повністю знаходиться за межами договірної сфери і дається виключно в ілюстративних цілях.

Продавець залишає за собою право змінювати асортимент товарів, запропонований за допомогою комерційних комунікацій (в тому числі на Сайті) в будь-який час і без попереднього повідомлення.

 1. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ

Всі ціни виражені в євро (EUR) і включають ПДВ.

Витрати, податки та інші витрати, пов'язані з придбанням Продукції (зокрема, будь-які витрати на транспортування, доставку та доставку Товару), будуть повідомлені пізніше під час підтвердження замовлення та, з урахуванням явних відхилень, нести Клієнт.

За винятком Споживачів, Продавець залишає за собою право скорегувати ціну або в односторонньому порядку скасувати замовлення, якщо виявиться, що ціна та /або опис Товару(ів), зазначені в комерційних комунікаціях (в тому числі на Сайті), явно засновані на помилках, незважаючи на велику увагу, яку Продавець приділяє точності інформації, що відображається в комерційних повідомленнях ( в тому числі на Сайті).

Продавець має право змінювати свої ціни в будь-який момент, розуміючи, що ціна підтверджених замовлень ніколи не буде змінена.

Ціни, зазначені в котируваннях, є строго особистими і не можуть бути передані іншим сторонам.

 1. ДОСТАВКА ТОВАРУ

Продавець зобов'язується доставити замовлений Товар настільки, наскільки це дозволяють наявні запаси, і доставити Послуги настільки, наскільки це дозволяє наявна робоча сила.

Якщо Сторони прямо не передбачили інший термін доставки Товарів/Послуг у формі замовлення, підписаній Клієнтом (Договори в присутності Сторін) або при укладанні Дистанційного договору (наприклад, Договорів через Сайт), Товари/Послуги будуть доставлені протягом 10 (десяти) робочих днів, починаючи з:

– при підписанні бланка замовлення (Договори в присутності Сторін):

– при відправці електронного листа з підтвердженням замовлення (Дистанційні контракти).

Для Професіоналів терміни доставки Товарів / Послуг наведені лише як вказівка, і ніяка компенсація не може бути витребувана від Продавця в тому випадку, якщо вищезазначені періоди не дотримані.

Якщо після укладення Договору Товар або Послуга не можуть бути доставлені в обумовлену дату доставки, Замовник буде проінформований про це і може вибрати:

– або розірвати Договір; в цьому випадку йому буде повернуто кошти за безготівковим розрахунком протягом 14 календарних днів;

– або почекати, поки Товар знову стане доступним або Послуга може бути надана; в цьому випадку Клієнт буде регулярно проінформований про дату наявності Товару або про дату доставки Сервісу.

Клієнт зобов'язаний повідомити Продавця про свій вибір за допомогою електронної пошти.

Якщо доставка стосується Товару, і це загрожує затримкою через причини, пов'язані з Клієнтом, Товар буде зберігатися на зберіганні, якщо це необхідно, за рахунок і ризик Замовника. Продавець звільняється від будь-якої форми відповідальності в цьому відношенні.

 1. ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Без шкоди для права Споживача скористатися своїм правом на відмову, якщо таке є, та/або на застосування обов'язкових положень чинного законодавства, доставка Товарів або Послуг Клієнту остаточно припиняє всі претензії Замовника, якщо застереження не сформульовані рекомендованим листом, який починається з фактичної дати доставки (підтвердженої видачею ноти про доставку) Товари та/або Послуги, що підлягають отриманню Продавцем

У разі замовлення, яке ще не було доставлено, з клієнта буде стягнуто плату за припинення в розмірі 25 € exBTW.

 1. ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ КОНКРЕТНО В РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРАКТУ

6.1 Обробка замовлення в разі угоди, укладеної на Сайті

Замовник може вибрати, чи укладати Договір через Сайт голландською, французькою або англійською мовами.

Укладення Угоди через Сайт можливо тільки в тому випадку, якщо обліковий запис клієнта була створена заздалегідь.

Оформлення замовлення технічно можливо тільки в тому випадку, якщо Клієнт прямо визнав, що він взяв до відома зміст загальних положень і умов, і що він їх прийняв.

Для того щоб укласти Договір через Сайт, Замовник повинен виконати наступні дії:

– Клієнт бере на себе зобов'язання на Сайті, вибирає Товари, які він бажає придбати, і розміщує їх у своєму «Кошику», зі свого бажання оформити замовлення, підтвердивши свій Кошик покупок.

– До моменту оплати Клієнт може змінити своє замовлення, натиснувши на значок «Кошик» у верхньому правому куті екрана.

– Продавець ділиться з Клієнтом загальною сумою до сплати в т.ч. ПДВ для обраних Продуктів, а також сума додаткових витрат, таких як витрати на доставку (якщо застосовно).

– Після того, як він отримав повний підсумок замовлення та після того, як він отримав зміст та загальну ціну свого замовлення в т.ч. ПДВ перевірено, Замовник підтверджує своє бажання перейти до етапу оплати.

– Для того, щоб оформити замовлення, Клієнт повинен ідентифікувати себе і вказати адресу доставки та бажаний спосіб доставки.

– Потім він повинен вибрати потрібний спосіб оплати.

– Для оплати Клієнту необхідно натиснути на кнопку «Оплатити» або аналогічне повідомлення.

– Потім Клієнт автоматично перенаправляється на сайт Постачальника платіжних послуг, де повідомляє свої параметри оплати (спосіб оплати, номер кредитної картки тощо).

– Платіж запитується у відповідної фінансової установи.

– Замовник отримує підтвердження оплати.

– Ціна Продукції, будь-які витрати на доставку та всі інші витрати, оплачуються в повному обсязі до доставки Продукції.

– Коли оплата буде підтверджена Продавцю, Клієнт буде проінформований електронною поштою про прийняття замовлення («Email-підтвердження»). Електронний лист із підтвердженням містить короткий опис замовлення. Продавець рекомендує зберігати цей електронний лист на паперовому носії або в електронному вигляді як доказ змісту замовлення. Надсилання цього Електронного листа-підтвердження після прийняття платежу вважається моментом фактичного укладення Договору між Сторонами.

Потім Продавець приступає до доставки Товару за Місцем доставки, вказаним при оформленні замовлення.

6.2 Обробка замовлення в разі договору, укладеного в результаті телефонної розмови

Коли Споживач повідомляє Продавцю по телефону про своє бажання укласти Договір, Продавець підтверджує проміжну угоду за допомогою електронного листа, що містить повний підсумок його замовлення, загальні умови, що застосовуються до цього замовлення, та запрошення приступити до оплати.

Коли оплата підтверджена Продавцю, між Сторонами фактично укладається Договір.

Потім Продавець приступає до доставки Товару / Послуги за Місцем доставки, зазначеним до розміщення замовлення.

6.3 Споживче право на припинення дії

Для дистанційних договорів купівлі-продажу, за якими є право відмови, Споживач має право повідомити Продавця за допомогою однозначної заяви про своє рішення відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів після дня, коли Споживач – або третя особа, призначена Споживачем, а не перевізником, фізично заволодів Добром.

Для Договорів про надання послуг, укладених на відстані, для яких існує право відмови, Споживач має право повідомити Продавця за допомогою однозначної заяви про своє рішення про відмову від Договору протягом 14 календарних днів після дня, в який було укладено Договір.

 1.  a) Випадки, в яких Споживач не має права на відмову

У випадках, передбачених статтею VI.53 Кодексу господарського права, Споживачу не дозволяється посилатися на своє право відмови, і зокрема у разі:

– доставка Товарів, виготовлених відповідно до специфікацій Споживача, або Товарів, які чітко призначені для конкретної особи;

– доставка Товарів, які швидко псуються або з обмеженим терміном придатності;

– доставка Товарів, які безповоротно змішуються з іншими товарами після доставки за своїм характером;

– доставка цифрового контенту, який не був доставлений на матеріальному носії, якщо виконання почалося з явної попередньої згоди Споживача і за умови, що Споживач визнав, що тим самим втрачає право на відмову;

– повне виконання Послуги, якщо виконання почалося з явної попередньої згоди Споживача, і за умови, що Споживач визнав, що він втрачає право на відмову, як тільки Продавець повністю виконав Договір.

Споживач визнає, що йому було повідомлено, що він втратить право на відмову в гіпотезах, передбачених цим положенням, і зокрема:

– якщо дрон був виготовлений за його технічними характеристиками;

– якщо дрон здійснив політ;

– якщо використовувалися акумулятори; Тощо.

 1. b) Здійснення споживачем права на відмову

Якщо Споживач бажає скористатися своїм правом відмови (за винятком винятків, передбачених статтею VI.53 Кодексу економіки), він має право відмовитися від Угоди без пояснення причин протягом чотирнадцяти (14) днів.

Споживач повинен повідомити Продавця про своє рішення відмовитися від Договору за допомогою однозначної заяви (наприклад, використовуючи формулювання форми відмови, запропонованої в цих загальних умовах), і це протягом чотирнадцяти (14) календарних днів:

– після дня укладення Договору, якщо він стосується Договору про надання послуг;

– після дня, коли Споживач – або третя сторона, призначена Споживачем, а не перевізником – фізично заволоділа Товаром, якщо це стосується Договору купівлі-продажу;

– після дня, коли Споживач – або третя сторона, призначена Споживачем, а не перевізником – заволоділа останнім Товаром, якщо це стосується Угоди, яка стосується кількох Товарів, замовлених Споживачем за допомогою одного замовлення та в тій мірі, в якій ці Товари доставляються окремо.

– Після дня, коли Споживач – або третя сторона, призначена Споживачем, а не перевізником – фізично заволодіває останнім відправленням або останньою частиною, якщо це стосується Угоди про доставку Товару, що складається з різних відправлень або частин.

З метою ефективного здійснення свого права на відмову Споживач може:

– вказати на свій намір відкликати відправку звичайним листом в Шоу-рум Продавця (2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 643) або електронною поштою на адресу info@aerialsolutions.be

Приклад форми виведення коштів :«. Будь ласка, тільки якщо Ви бажаєте відмовитися від договору, заповнити цю форму та надіслати її:— До уваги компанії TWORX BVBA, із зареєстрованим офісом за адресою 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21 та зареєстрований у Банку перехрестя для підприємств під номером 0847821867. – Тел.: +32 (0) 485 462 599 – E-mail : info@aerialsolutions.be.— I/We (*) give/give (*) Ви цим повідомили про мою/нашу (*)відмову від Договору, що стосується блага (*) / для надання послуги (*), описаної нижче:— Замовлено на (*)/ отримано в (*)— Ім'я споживача(ів)— Адреса споживача(ів) — Підпис споживача(ів) (тільки якщо ця форма повідомлена на паперовому носії)— Дата(*) Будь ласка, видаліть зайву заяву.'

Коли право відмови стосується Договору, на підставі якого Споживач отримав Товар, Продавець стягує їх у Споживача в оригінальній упаковці та з усіма аксесуарами. Прямі витрати, пов'язані з поверненням Товару, несе Споживач.

 1. c) Відшкодування після здійснення споживачем права на відмову

Якщо застосовується право відмови, і Споживач користується цим правом, загальна ціна покупки, сплачена Споживачем (включаючи транспортні витрати на стандартну доставку, але, можливо, зменшена на суму, що відповідає амортизації Товару в результаті використання Товару, якщо це використання вийшло за межі необхідного через природу, характеристики та функціонування Товару) буде повернуто Продавцем, використовуючи той самий платіжний засіб, який використовувався при укладанні Договору і це протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, наступних за днем, коли Продавцю було повідомлено про рішення Споживача відмовитися від Договору.

Споживач може нести відповідальність за амортизацію Товару в результаті використання Товару, якщо це використання виходило за межі того, що було необхідно для визначення характеру, характеристик і функціонування Товару.

Якщо Добро було взято назад без оригінальної упаковки, амортизація буде зафіксована за фіксованою ставкою 15% від ціни придбання з метою покриття витрат на огляд і, можливо, відновлення Блага в первісному стані.

Тільки Товар в оригінальній упаковці, який не пошкоджений, може бути предметом повного повернення коштів.

Якщо Споживач явно вибрав спосіб доставки, відмінний від найдешевшої стандартної доставки, запропонованої Продавцем, додаткові витрати на доставку Товару не відшкодовуються.

 1. ШТРАФНІ САНКЦІЇ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Без шкоди для можливості застосування звичайних законодавчих санкцій, як проти Споживачів, так і проти Професіоналів, Продавець прямо залишає за собою право:

– негайно, без попереднього втручання суду та без попереднього повідомлення Замовника про невиконання зобов'язань, частково або повністю призупинити виконання власних зобов'язань за Договором (наприклад, доставка Товарів, виконання Послуг) до тих пір, поки Замовник не виконує власних зобов'язань і без права Професіонала на будь-яку компенсацію за це;

– негайно повідомити про розірвання Договору, без попереднього втручання суду та без будь-якої компенсації, що підлягає виплаті, у разі невиконання Клієнтом договірного недоліку протягом 8 (восьми) днів після направлення Продавцем повідомлення про невиконання зобов'язань, в якому останній пропонує Клієнту покласти край порушеному договірному недоліку, виправити;

– негайно повідомити про закінчення дії Договору, без попереднього втручання суду та без будь-якої компенсації, яка має бути виплачена:

 • у разі серйозних підозр у недобросовісності або (спробі) шахрайства з боку Замовника;
 • у разі неодноразових зловживань споживачем правом відмови;
 • у разі повторного надання замовником фіктивної, недостовірної або підозрілої інформації;
 • у разі оформлення замовлень неповнолітньою особою або особою, яка не має повної дієздатності.

7.1 Збір прострочених рахунків-фактур

При зборі рахунків, які не оплачені або оплачені клієнтом із запізненням, постачальник послуг може звернутися до колекторського агентства / судового пристава для стягнення прострочених рахунків. Витрати, отримані в результаті цього, будуть повністю передані клієнту. У разі письмового нагадування стягується плата за нагадування в розмірі 12,5 €. Пункт про відшкодування збитків становить 10%.

Весь доставлений товар, який ще не оплачений, залишається у власності КОМПАНІЇ TWORX BV.

 1. ГАРАНТІЇ

8.1 Загальна гарантія Продавця

При доставці Товарів і Послуг Замовник повинен перевірити відповідність Товарів і Послуг, що поставляються, щоб сформулювати, де це доречно, застереження щодо їх відповідності.

Покупець зобов'язаний негайно повідомити Продавця, якщо він виявить видимий дефект в Доставленому Товарі та/або Послугах.

Якщо протягом 10 (десяти) днів після доставки Товару / Послуг не буде повідомлено про будь-які дефекти, Замовник вважається таким, що прийняв / схвалив Доставлений Товар / Послугу.

За винятком явних відхилень умов і без шкоди для суперечливих обов'язкових положень (зокрема, права Споживача на відмову там, де це існує), проданий Товар не буде повернутий Продавцем. Тому будь-яке повернення поза рамками реалізації споживачем права на відмову повинно бути заздалегідь схвалено Продавцем у письмовій формі. Замовник повинен звернутися зі своїм запитом на схвалення для повернення Товару електронною поштою на адресу: info@aerialsolutions.be. У разі схваленого повернення та за умови застосування гарантії на товари широкого вжитку (див. ст. 8.2. infra), Клієнт несе всі витрати, пов'язані з перевезенням повернутого Товару(ren).

Якщо Клієнт формує скаргу і це застереження вважається обґрунтованим Продавцем після вивчення даного Товару або Послуги, останній має вибір між:

– сплата комісії, з максимальною сумою, сплаченою Замовником за замовлення або

– безкоштовний ремонт Блага та/або надання Послуги безкоштовно.

8.2 Гарантії, зарезервовані для споживачів

 1.  а) Гарантія на товари народного споживання – зобов'язання поставити відповідний Товар

Статті 1649bis et seq. Цивільного кодексу надають права споживачам при продажу товарів Споживачам.

На ці права не поширюються будь-які інші гарантії, надані цим положенням.

Продавець несе відповідальність перед Споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент доставки Товару і яка проявляється протягом двох (2) років з моменту вищезазначеної доставки.

Відповідно до штрафу за конфіскацію гарантії, Споживач повинен повідомити Продавця рекомендованим листом про наявність невідповідності протягом двох (2) місяців з дня, коли Споживач виявив дефект.

Юридична вимога Споживача закінчується через один (1) рік з дня, коли він встановив невідповідність, без того, щоб цей період закінчився до закінчення періоду в два (2) роки з моменту доставки Блага.

Всупереч тому, що передує, Продавець несе відповідальність перед Споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує з доставкою вживаного Товару і яка проявляється протягом одного (1) року з моменту вищезазначеної доставки.

Якщо він законно і правильно посилається на гарантію, Споживач має право в першу чергу вимагати від Продавця безкоштовного ремонту або заміни Товару, якщо тільки це не буде неможливим або непропорційним. Будь-який ремонт або заміна повинні, беручи до уваги природу Блага та використання, призначене Споживачем, здійснюватися протягом розумного періоду часу та без серйозних незручностей для Споживача. Витрати, зазначені в цьому положенні, - це витрати, які необхідно понести для приведення Товару у відповідність, такі як, серед іншого, витрати на доставку та витрати, пов'язані із заробітною платою та матеріалами.

Споживач має право Продавця на відповідне зниження ціни або розпуск

договір купівлі-продажу повинен бути обов'язковим:

– якщо він не має права на ремонт або заміну, або

– якщо Продавець цього не зробить протягом розумного строку або без серйозних незручностей для Споживача

провела ремонт або заміну. Проте Споживач не має права вимагати розірвання Договору, якщо відсутність відповідності має незначне значення.

У разі зниження ціни будь-яке відшкодування Споживачеві буде зменшено, щоб врахувати використання Блага з моменту його доставки.

 1. б) Гарантія на прихований дефект

Продавець також несе відповідальність перед Споживачами за юридичну гарантію за приховані дефекти, як це передбачено статтями 1641 - 1649 Цивільного кодексу, якщо прихований дефект існував на момент доставки і якщо дефект робить Товар непридатним для використання, для якого він призначений, або його використання значно зменшується.

Будь-який прихований дефект повинен бути повідомлений Продавцю якомога швидше рекомендованим листом з моменту, коли Споживач виявив дефект, або, де це можливо, зазвичай повинен був його виявити.

У разі прихованого дефекту Споживач має вибір: або повернути Товар і повернути ціну, або зберегти Товар і повернути частину ціни.

Щоб уникнути будь-яких сумнівів, Продавець виключає будь-які гарантійні зобов'язання щодо прихованих дефектів щодо Професіоналів.

8.3 Специфічна гарантія виробника

Товар, пропонований Продавцем, також може бути предметом додаткової гарантії, запропонованої виробником ( «Конкретна гарантія»), обсяг і тривалість якої варіюється в залежності від пропонованого Товару.

Для того, щоб дізнатися, чи є Товари, що пропонуються до продажу, предметом такої Спеціальної гарантії та знати її обсяг, Клієнту пропонується ознайомитися з комерційною документацією, що стосується даного Товару.

Якщо така Спеціальна гарантія пропонується, вона починається з дати придбання Товару та охоплює дефекти виробництва.

Якщо Продавець сам не є виробником Товару, він прийме лише звернення до Конкретної гарантії на Товар, який продав сам.

Якщо Замовник бажає скористатися Спеціальною гарантією, він повинен додати доказ покупки (копію квитка або рахунку-фактури) і відповідати вимогам, що пред'являються виробником.

Замовник втрачає права, надані йому Спеціальною гарантією, якщо він не виконав інструкції виробника, щоб мати можливість дійсного виклику на них.

Ця Спеціальна гарантія не впливає на права, які споживач має на підставі гарантії щодо споживчих товарів (стаття 8.2.a) вище).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

9.1 Загальне обмеження відповідальності

Обов'язок Продавця є зобов'язанням за кошти. Він несе відповідальність тільки в разі грубої недбалості або шахрайства з його боку або з боку одного зі своїх співробітників.

Без шкоди для обов'язкових правових положень відповідальність Продавця зобов'язана:

– обмежуватися відшкодуванням збитку Клієнта, який безпосередньо і виключно є наслідком недоліків Продавця або виявлених в Товарі недоліків;

– в будь-якому випадку обмежуватися сумою ціни Продукції, що становить основу даного зобов'язання (максимальна стеля);

– у будь-якому випадку не поширюється на відшкодування нематеріального та/або непрямого збитку, включаючи, зокрема, операційні втрати, втрату доходу, втрату обороту, переривання діяльності, втрату або погіршення даних та/або комерційний збиток.

Клієнт повинен повідомити про це Продавця рекомендованим листом протягом 8 (восьми) календарних днів після настання передбачуваного збитку і дати можливість Продавцю прийняти всі корисні рішення.

9.2 Виключення відповідальності

 1.  а) У разі форс-мажорних обставин

Невиконання одного або декількох договірних зобов'язань або несвоєчасне їх виконання Продавцем не розцінюється як порушення договору з його боку, якщо це невиконання або затримка безпосередньо пов'язані з випадком форс-мажорних обставин («Форс-мажор»).

Включіть випадки форс-мажорних обставин, без того, щоб цей перелік був вичерпним:

– збої / перебої в роботі Сайту, телекомунікаційних та / або платіжних послуг, які є дивними і незалежними від розумної волі Продавця і наслідків яких подія і наслідки не могли бути розумно передбачені ним;

– страйки, блокування або інші соціальні конфлікти, включаючи конфлікти з перевізником та/або телекомунікаційними/поштовими службами;

– будь-яка пожежа, повінь або стихійне лихо, що є чужим і незалежним від розумної волі Продавця і подія і наслідки яких не могли бути ним розумно передбачені;

– дефіцит або скорочення робочої сили, матеріалів, транспортних засобів або комунальних послуг або перебої в постачанні енергії, телекомунікаційних мереж/ Інтернету;

– суттєва зміна чинного законодавства щодо Продукції, що пропонується до продажу;

– припинення виробництва Товарів їх виробником (якщо виробник не є Продавцем);

– або будь-яка інша подібна обставина, яка є чужою і незалежною від розумної волі Продавця і подія і наслідки якої не могли бути ним розумно передбачені.

Продавець, потерпілий від форс-мажорних обставин:

– зобов'язується негайно письмово інформувати Замовника про ситуацію та її наслідки;

– проконсультується з Клієнтом щодо відповідних забезпечувальних заходів і з обережністю намагатиметься усунути, усунути або виправити причину невиконання або затримки; і

– після того, як причина невиконання або несвоєчасного виконання зникла, буде дотримуватися своїх зобов'язань в найкоротші терміни.

У тому випадку, якщо форс-мажорна ситуація триває довше двох (2) місяців, будь-яка зі Сторін може розірвати Договір по електронній пошті, не надаючи при цьому іншій Стороні права вимагати компенсацію.

 1. b) У разі заборони використання Продукції в країні, де проживає Клієнт, та / або на будь-якій іншій території та в разі порушення Замовником чинних правил

Продавець зобов'язується дотримуватися правил, що діють при виробництві та збуті Продукції.

Ні за яких обставин Продавець не гарантує, що Товари, розміщені на ринку, зможуть бути використані та/або використані в країні, де Клієнт проживає, та/або на будь-якій іншій території, де останній бажає їх використовувати.

Тому це робота замовника:

– інформувати себе про правила, що застосовуються до використання та експлуатації Придбаних Товарів у Продавця, в країні його проживання та / або на будь-якій іншій території, де останній бажає їх використовувати, і це до придбання цих Продуктів (таких як, наприклад, Королівський указ від 10 квітня 2016 року щодо використання дистанційно пілотованих літаків у Бельгії повітряний простір) і

– отримати всі реєстрації, дозволи або інші необхідні дозволи, щоб Продукти могли використовуватися в країні його проживання та / або на будь-якій іншій території, де він бажає їх використовувати (як, наприклад, реєстрація в BCAA (http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones)).

Продавець звільняється від будь-якої форми відповідальності за таких обставин:

– якщо придбані у Продавця Товари не можуть використовуватися/експлуатуватися в країні проживання Клієнта та/або на будь-якій іншій території, де останній бажає їх використовувати;

– якщо Замовник не відповідає встановленим законодавчим і нормативним вимогам щодо використання Продукції в країні свого проживання та/або на будь-якій іншій території, де останній бажає їх використовувати;

– якщо документація, що стосується законодавчих і нормативних вимог, що застосовуються до використання Продукції в країні проживання Клієнта та / або на будь-якій іншій території, де останній бажає ними скористатися, яка безкоштовно повідомляється Продавцем Клієнту на вимогу останнього, виявиться неповною і / або виявить неточності.

 1. в) У разі недотримання інструкції виробника щодо застосування та /або у випадку використання, що не відповідає інструкції виробника щодо застосування

Клієнт визнає, що був проінформований про те, що деякі Товари, продані Продавцем, пов'язані з ризиками.

Наприклад, Клієнт визнає, що був проінформований про підвищений ризик пожежі та вибуху, який можуть становити літій-полімерні (Li-Po) батареї.

Замовник зобов'язується проконсультуватися з керівництвом користувача виробника та суворо дотримуватися інструкції із застосування для кожного придбаного Продукту, щоб уникнути будь-якого ризику нещасних випадків, наскільки це можливо.

Клієнт усвідомлює, що Продавець не має можливості перевірити, чи дотримується Клієнт інструкції з використання Продукції.

Продавець в будь-якому випадку звільняється від своєї відповідальності в разі неналежного використання Продукції.

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ

10.1 Обробка Продавцем персональних даних Клієнтів

Правові основи обробки

Обробка персональних даних ґрунтується на статтях 5 а) і б) Закону від 8 грудня 1992 року про захист приватного життя у зв'язку з обробкою персональних даних і 6.1. (a) та (b) Загального регламенту захисту даних (2016/679).

Цілі обробки 

Продавець збирає та обробляє персональні дані Клієнтів для управління клієнтами (такі як, наприклад, для адміністрування клієнтури, для управління замовленнями, для подальшого супроводу поставок, для виставлення рахунків за Послугами, для подальшого відстеження платоспроможності та для відправки маркетингової та персоналізованої реклами).

Дозволу

Якщо Клієнти прямо погоджуються з цим, Продавець може надсилати їм інформаційні бюлетені електронною поштою.

Клієнти можуть відкликати свою згоду в будь-який час, змінивши налаштування свого облікового запису клієнта та /або безкоштовно надіславши електронне повідомлення на адресу: info@aerialsolutions.be.

Право на доступ, виправлення, видалення та переносимість персональних даних

Клієнти мають доступ до своїх персональних даних і можуть виправити їх (або виправити), якщо вони неправильні або неповні, видалити їх і обмежити їх обробку.

Крім того, вони мають право отримати копію (у структурованому, загальновживаному та машиночитаному вигляді) своїх персональних даних та передати їх іншій компанії (право на переносимість персональних даних).

Для того, щоб скористатися вищезазначеними правами, Клієнтів просять:

– самостійно коригувати налаштування свого облікового запису клієнта; та/або

– безкоштовно надіслати електронне повідомлення на наступну електронну адресу: info@aerialsolutions.be.

Термін зберігання 

Персональні дані Клієнтів, що обробляються Продавцем, будуть зберігатися:

– якщо Договір не укладено: до тих пір, поки активний рахунок клієнта;

– при укладенні Договору: протягом періоду, необхідного для дотримання вимог законодавства (в тому числі в сфері бухгалтерського обліку).

Професія

Клієнти мають право подати скаргу до Комісії із захисту приватного життя (Rue de la Presse, 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

10.2 Обробка Персональних даних Клієнтів Постачальником платіжних послуг

Продавець не несе відповідальності за обробку персональних даних Клієнтів, здійснену в рамках платіжної операції.

Ця обробка є відповідальністю Постачальника платіжних послуг.

Ці дані обробляються Постачальником платіжних послуг, який зобов'язаний дотримуватися юридичних зобов'язань щодо обробки персональних даних у контексті їх відступлення.

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Комерційна документація, дизайн Сайту та тексти, назви, логотипи, макет та ілюстрації, а також інші елементи, що містяться в ньому, можуть бути захищені авторським правом, законом про товарні знаки та правом на зображення, а також усіма іншими застосовними правами інтелектуальної власності.

Всі ці елементи належать Продавцю та/або третім особам, від яких Продавець отримав необхідні дозволи. Вони не можуть бути повідомлені або використані Будь-яким чином Клієнтами без попередньої письмової згоди Продавця.

Будь-яке відтворення інформації комерційного або рекламного характеру (зображень, текстів, рисунків і т.д.), що є частиною комерційної документації, або знаходиться на Сайті, а також будь-які форми використання і відтворення інших складових елементів Сайту, таких як графіка, зображення, звуки або комп'ютерні додатки, суворо заборонені без попереднього письмового дозволу Продавця.

Будь-який запит на це необхідно адресувати Продавцю, надіславши електронного листа на адресу: info@aerialsolutions.be.

 1. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ / СКАРГИ ТА ПОЗАСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

З будь-якого питання або зауваження з приводу укладення, виконання або анулювання Договору та / або про післяпродажне обслуговування, а також при будь-яких скаргах Клієнт може звертатися в службу підтримки продавців з вівторка по п'ятницю з 10 ранку до 12 вечора вранці і з 2 вечора і 6 вечора в другій половині дня :

 • або за телефоном : +32 (0) 485 462 599 ;
 • або електронною поштою : info@aerialsolutions.be ;
 • або звичайним листом : 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21.

У разі виникнення скарги Клієнт також може звернутися до онлайн-платформи вирішення спорів, створеної на європейському рівні, щоб спробувати вирішити спір з Продавцем в позасудовому порядку: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Нікчемність

Якщо положення загальних положень та умов мало бути визнано недійсним, Сторони погоджуються, що воно не підлягає виконанню, але інші положення загальних положень та умов збережуть свою дію, за винятком випадків, коли оспорюване положення має істотне значення, а загальні положення та умови більше не можуть бути добросовісно змінені з метою відновлення або підтримки балансу прав та обов'язків Сторін.

13.2 Докази

Між Сторонами транзакції, транзакції в мережі, електронні комунікації, з'єднання та інші електронні маніпуляції можуть бути доведені за допомогою .log файлів, електронних листів та записів транзакцій, які можуть зберігатися Продавцем на електронних носіях.

Замовник приймає доказову цінність цих даних.

Така можливість доказування не перешкоджає Сторонам використовувати будь-які інші засоби доказування, дозволені законом.

13.3 Застосовне законодавство

Загальні положення та умови регулюються бельгійським законодавством, без шкоди для права Споживачів, які проживають за межами бельгійської території, посилатися на обов'язкові положення свого національного законодавства.

13.4 Компетентні суди

Будь-який спір між Сторонами, який не був вирішений мирним шляхом, підпадає під виключну юрисдикцію антверпенських судів, без шкоди для права споживачів посилатися на положення обов'язкового права.