leger aankoop drones

Aankoop drones Belgisch Leger

aerialsoluti nieuws

De Belgische Defensie heeft een open meerjarige overeenkomst gesloten met Aerialsolutions voor de aankoop en onderhoud van Commercial Of The Shelf (COTS) drones en de opleiding van een naar schatting 60-tal drone operatoren. Een eerste batch van een 25-tal drones werden reeds geleverd.

Deze COTS drones hebben als doel om te onderzoeken hoe drones geïmplementeerd kunnen worden in de structuur van Defensie alsook het verkennen van de verschillende toepassingen waarin drones een ondersteunende rol kunnen gaan spelen. Ook bij buitenlandse strijdkrachten worden kleinere drones reeds ingezet voor verkenningsopdrachten. Zo heeft Frankrijk recent een deal van $89m  gesloten met FLIR voor de levering van micro drones.

Aerialsolutions, gelegen in het Antwerpse is sinds 2013 een leverancier van professionele drone systemen waaronder DJI Enterprise, Flyability en FLIR. Ze leveren uitsluitend aan KMO, industrie en overheid.

De drone economie groeit gestaag in België en met de aankomende  Europese regelgeving zullen er meer toepassingen doorontwikkeld worden zoals bijvoorbeeld in de landbouw en de logistieke sector waarbij momenteel het sproeien en vervoeren van goederen nog verboden zijn.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190226_04210221

Share this:

Commerciële drones in België: tegen 2020 meer dan 1000 extra jobs en omzet van 400 miljoen euro

aerialsoluti nieuws

“Commerciële drones in België: tegen 2020 meer dan 1000 extra jobs en omzet van 400 miljoen euro, mits snelle toepassing EU-wetgeving.” (PwC en Agoria)

De Belgische dronesector is klaar voor de omschakeling van proefopstelling naar toepassingen op grote schaal en zo naar integratie van deze technologie in de waardeketen van de gebruikers. Een snelle omzetting van het nieuw Europees wetgevend kader voor dronegebruik kan de dronesector in ons land een extra boost geven.

De drone-economie is tegen 2020 goed voor duizend extra banen en 408,9 miljoen euro omzet per jaar, op voorwaarde dat we de boot niet missen. De nieuwe Europese dronewetgeving, die er begin 2019 aankomt, moet binnen de zes maanden worden toegepast, zonder eigen Belgische regels, om de sector alle kansen te geven. Dat stellen PricewaterhouseCoopers (PwC) en technologiefederatie Agoria bij de voorstelling van de eerste studie over de drone-economie in België, toegespitst op industriële toepassingen.

Onder de controletoren van luchtverkeersleider Belgocontrol brachten PwC en Agoria vandaag meer dan vijftig bedrijven en sleutelorganisaties samen die werken met drones. Ook François Bellot, de federale minister van mobiliteit en bevoegd voor Belgocontrol, en de Belgian Civil Aviation Authority waren aanwezig. Daarmee waren alle partijen aan tafel die ijveren voor het ontplooien van de drone-economie in België.

Van drones naar dronebots en autonome drones

PwC en Agoria werkten samen aan deze studie om inzicht te krijgen in het zich ontwikkelende drone-ecosysteem in België, en meer bepaald het potentieel voor het commerciële gebruik van drones.

Zoals uit de voorbeelden van de studie blijkt, kunnen drones veel meer doen dan enkel foto’s nemen. In combinatie met andere opkomende technologieën, zoals artificiële intelligentie, kunnen bijvoorbeeld inspecties in industriële omgevingen op een goedkopere, snellere en veiligere manier gebeuren. Oogsten kunnen worden geoptimaliseerd als onderdeel van precisielandbouw en bewaking zou efficiënter kunnen worden uitgevoerd. In de toekomst zal het aantal toepassingen alleen maar toenemen, als bijvoorbeeld drones worden uitgerust met robotarmen (zogenaamde ‘dronebots’) en zelf bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, of als autonome drones zonder een piloot e-commerce pakjes kunnen leveren.

Om het potentieel van de drone-economie echt te kunnen benutten, is het belangrijk dat alle spelers van dat ecosysteem samenwerken om een volledig aanbod aan te kunnen bieden, maar ook dat onze ondernemingen van de proefopstellingen naar echte transformatie en naar toepassingen op grote schaal gaan, geïntegreerd in hun waardeketen.

Vrij verkeer van drones

Om de kloof tussen realiteit en potentieel te dichten, liggen er ook voor de wetgevende macht enkele kansen voor het rapen. Een broodnodige Europese regelgeving, met respect voor privacy, veiligheid en ecologie, wordt verwacht tegen begin 2019. Een snelle omzetting naar Belgische regelgeving kan onze drone-industrie ondersteunen en het nodige kader bieden om de technologie de nodige vrijheid te geven om te evolueren. Daarnaast blijft een soepel operationeel kader voor commerciële drones een belangrijke voorwaarde.

PwC en Agoria zien hier een opportuniteit voor België om een inhaalbeweging te maken, indien de overheid de Europese regels vlot in de Belgische wetgeving kan implementeren, en voor de sector dusdanig snel duidelijkheid scheppen. Een snelle implementatie zal immers de innovatie in ons land ten goede komen. “Het gaat dan onder meer over het vrij verkeer van drones, over landsgrenzen heen, te vergelijken met het omzetten van een Belgisch rijbewijs naar een Europees rijbewijs”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria en zelf dronepiloot. Uit de ervaringen in andere landen leert men dat de ontplooiing van de drone-economie en de maturiteit daarvan zeer sterk gepaard gaan met de ‘gebruiksvriendelijkheid’ van het wetgevend kader.

Dit regelgevend kader zal ook in de toekomst verder evolueren, want de technologie blijft natuurlijk ook razendsnel verder evolueren. Sommige toepassingen zijn misschien vandaag economisch niet haalbaar, maar zullen dat morgen wel zijn als de autonome drones een plaats krijgen in ons economische weefsel, maar ook in ons luchtruim.

Kansen te grijpen in alle belangrijke sectoren

Het Belgische economische landschap biedt opportuniteiten inzake het inzetten van drones. “Infrastructuur, energie, landbouw, verzekering, transport, telecom – veel sectoren van onze economie overwegen reeds hoe zij de voordelen uit dronetechnologie kunnen halen”, verklaart Floris Ampe, Partner en Digital & Innovation Services Leader bij PwC België. “Het marktpotentieel dat het commercieel dronegebruik vertegenwoordigt, is behoorlijk groot. In België hebben wij reeds een rijk landschap inzake de hardware en software aspecten van de drone-economie. Als we internationaal vergelijken, weten dat we een goed wettelijk kader de sector een grote boost kan geven, er bestaat ook hier zoiets als een ‘first-mover advantage’.”

Technologie ten dienste van economie

Alle spelers in het bedrijfsleven kijken met argusogen naar de ontwikkelingen binnen en buiten de landsgrenzen. “De opportuniteiten inzake dronegebruik ontgaan niemand. Drones hebben reeds hun plaats veroverd op de technologie-agenda,” verduidelijkt Marc Lambotte. “Dit is niet enkel een materie voor de CTO, maar een onderwerp voor de raad van bestuur. Onze studie toont aan dat er hierover geen twijfel kan bestaan. Veel leden van Agoria buigen zich over de vraag wat commercieel dronegebruik voor hen kan betekenen. Hoe en wanneer moeten wij ageren? Wat is de optimale investeringsstrategie? Op deze vragen moeten wij gezamenlijk een antwoord kunnen geven.”

Drone Guide, de app voor dronepiloten

“Belgocontrol is zich ten zeerste bewust van de economische rol die de dronesector in de toekomst in ons land kan spelen”, zegt CEO Johan Decuyper. “Wij willen volop aan die evolutie meewerken, op voorwaarde uiteraard dat de veiligheid van het luchtverkeer gegarandeerd blijft, want dat zal altijd onze prioriteit zijn.”

Dat het engagement van Belgocontrol niet bij woorden blijft, bewijst de website droneguide.be, die het samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en het bedrijf Unifly uitwerkte. Belgocontrol toonde vandaag ook in primeur de app ‘Drone Guide’, die het in juni lanceert. De gebruiker ziet via zijn smart device op de kaart meteen of hij op die plaats mag vliegen met een drone. De app berekent op basis van het gewicht van de drone, de gevraagde hoogte en afstand, en de locatie of het kan. De gebruiker kan de hoogte instellen en ook kiezen welke regels hij wil zien: die voor de recreatieve of voor de professionele dronegebruiker. De app geeft niet alleen aan of de gebruiker mag vliegen, maar ook waarom het wel of niet mag. Later dit jaar volgt nog een tweede versie met specifieke toepassingen voor professionele dronegebruikers.

Share this:

DJI levert 1000 drones voor construction gigant Komatsu.

aerialsoluti nieuws

Het lijdt geen enkele twijfel dat drones een hoge ROI in de bouwsector bieden. Maar deze traditionele sector is een trage leerling op gebied van drones in de werkomgeving. Nu heeft de nummer 1 in drones DJI en het drone-databedrijf Skycatch een deal gemaakt om 1.000 high precision drones te leveren aan de bouwgigant Komatsu.

Het is een grote stap voorwaarts voor de commerciële toepassing van drones. “Dit is de grootste commerciële drone-order uit de geschiedenis”, zegt DJI. “Elke drone wordt geproduceerd door DJI en uitgerust met gespecialiseerde Skycatch-technologie. Het is de eerste keer dat DJI een aangepaste drone voor een partner maakt.”

Komatsu is voorstander geweest om te innoveren in de bouwsector. Nu ontwikkelt Komatsu naast kiepwagens en graafmachines ook onbemande en autonome voertuigen voor bediening op afstand op gevaarlijk terrein. Ze introduceren technologie om met minimale input en kennis de apparaten te kunnen bedienen. Dronetechnologie gebruiken is een logische stap om verder uit te bouwen.

DJI legt de werking op de jobsite uit:

“De drone van Skycatch Explore1 vliegt autonoom over bouwsites om uiterst nauwkeurige 3D-plattegronden en -modellen te maken en worden op Komatsu-sites ingezet. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de nieuwe Komatsu Smart Construction dataservice die het mogelijk maakt om gerobotiseerde bulldozers autonoom te laten graven volgens de instructies in digitale bouwplannen. ”

“Het uitvoeren van terrein opmetingen met een drone duurde vroeger uren. Door de Explore1 te implementeren, kunnen gebruikers echter snel en gemakkelijk opmetingen verrichten. Nu is het mogelijk om dagelijks met de drone op te volgen. Opstijgen, landen en de vluchtroute-instellingen zijn allemaal geautomatiseerd. Ground Control Points (GCP’s) zijn niet langer nodig. 3D-gegevens worden onmiddellijk gegenereerd en kunnen visueel worden gecontroleerd met de 3D-kaart. De Explore1 is een echte game changer voor de werven “, zegt Chikashi Shike, Executive Office van Smart Construction Division bij Komatsu.

 

Samen met het Edge RTK basisstation is de Explore1 een onderdeel van Skycatch’s High Precision Package met een zeer krachtige en robuuste onboard computer die de gegevens lokaal verwerkt tot nauwkeurige 3D modellen, zonder afhankelijk te zijn van draadloze communicatie en op eender welke plaats.

 

“De Explore1 demonstreert de DJI strategie om klanten te voorzien van de meest geavanceerde en betrouwbare UAV platformen op de markt die kunnen worden aangepast aan de behoeften van een industrie”, aldus Gašparić Head of Enterprise Partnerships bij DJI. “Onze nauwe samenwerking met Skycatch in dit spannende project heeft geresulteerd in een best-in-class oplossing van software en hardware voor luchtkartering dewelke een echte gamechanger is voor onze klanten als de commerciële drone industrie.

 

Share this:

Branden bestrijden met drones

aerialsoluti nieuws

Drones kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk assisteren bij het blussen van branden. Jaarlijks gaan grote lappen grond verloren aan bosbranden, maar dat kan een halt toegeroepen worden door het gebruik van een professionele drone. Dat zegt Embention, een Spaans bedrijf dat zich bezig houdt met de productie van drones.

Spanje als voorbeeld

Volgens Embention is Spanje een goed voorbeeld van een land dat drones inzet voor de bestrijding van bosbranden. Bij de hevige bosbranden van dit jaar worden de drone op verkenningstocht ingezet. Daarvoor heeft het land een klein aantal toestellen aangeschaft.

Op dit moment zit de wetgeving nog wat ingewikkeld in elkaar. In bepaalde bestemmingsplannen is opgenomen dat vliegverkeer (waaronder drones, red.) niet toegestaan is. De Spaanse overheid werkt er nu aan in bepaalde regio’s het plan aan te passen. Het vliegen met een professionele drone wordt daar dan toegestaan.

Rookmelder

Drones kunnen in de toekomst werken als rookmelders. Om grote bosbranden te voorkomen, moet een drone regelmatig de lucht in om grond te inspecteren. Als er al iets rookt, wordt de hoeveelheid rook gemeten. Dankzij speciale algoritmes weet de brandweer of er sprake is van een noodgeval.

Drones al getest bij noodgevallen

Brandweerdrones zijn al uitgebreid getest, stelt Embention. Zo zijn er proeven geweest waarbij een explosie werd nagebootst. Een thermische camera met een optische sensor kan direct de nodige data versturen. Zo wordt meteen  duidelijk of er bijvoorbeeld dreiging is voor de volksgezondheid.

Het Spaanse bedrijf wijst erop dat de toestellen multi-inzetbaar zijn. Zo zouden ze ook gebruikt kunnen worden bij het zoeken van vermiste personen, in het geval van een overstroming en om aardbevingen te voorkomen.

Minder tijdverlies

Volgens Embention kunnen drones een wereld van verschil betekenen. Een reddingsploeg van vijf man heeft meestal twee uur per vierkante kilometer nodig om slachtoffers te vinden. Met een drone zou dat slechts 20 minuten duren.

Ontwikkeling van drones

In de toekomst kunnen drones in complete brandhaarden vliegen. Er wordt gewerkt aan prototypes die bestand zijn tegen temperaturen van 1000 graden Celsius.. In theorie zou een professionele drone dan in een brandend gebouw kunnen vliegen.

Share this:

Amazon werkt aan zwerm van drones in grote steden

aerialsoluti Geen categorie

De internationale webwinkel Amazon werkt aan een nieuwe manier om snel pakketjes af te kunnen leveren aan de hand van drones. Amazon heeft onlangs nieuwe patenten ingediend, waaruit duidelijk wordt dat het bedrijf een centrale ‘bijenkorf’ wil ontwikkelen, waaruit drones gemakkelijk naar de klant te sturen zijn.

 

De drones zijn volledig autonoom en moeten om die reden binnen het bereik van de klant zijn. De bijenkorven zijn voorlopig alleen bedoeld voor grote steden.

 

Bijenkorf voor drones

Amazon zou werken aan een zogenaamde bijenkorf waaruit verschillende drones bestuurd kunnen worden. Het bedrijf werkt al langer aan aflevering aan de hand van drones. Het probleem is dat de huidige sorteercentra niet in het centrum van de grote steden, maar erbuiten gevestigd zijn. Daardoor komt de reikwijdte van de drone in gevaar. Om die reden dient het bedrijf nu een paar patenten in, waaronder een enorme bijenkorf in het hart van de stad.

 

Het zou gaan om een hoog gebouw dat centraal in de stad wordt gevestigd. Drones vliegen dan in- en uit. Binnenin het centrale gebouw worden eerst de pakketjes klaargemaakt, waarna ze meteen worden opgepikt door een drone en naar de klant worden verstuurd. Er zijn wel een aantal praktische problemen bij dit idee: een drone produceert over het algemeen vrij veel geluid. Het geluid van honderden drones kan dus zorgen voor problemen in de omgeving. Ook daar heeft Amazon aan gedacht: het bedrijf wil dit probleem op zien te lossen door de rotoren van de drones te voorzien van speciale geluiddempende veren.

 

Daarnaast is er een gevaar dat defecte drones op straat uit kunnen vallen en bovenop winkelend publiek terecht kan komen. Ook hiervoor heeft Amazon een oplossing bedacht: het bedrijf werkt aan een systeem met extra motoren, die de vlucht over kunnen nemen als de eerste motor blijkt te falen. Een ander probleem is een logistiek probleem. De meeste verdeelcentra zijn groot en laag en liggen om een belangrijke reden niet in een stadscentrum. Het is namelijk niet ideaal voor vrachtwagens om op deze manier de centra te bevoorraden. Het leveringsprobleem wordt weggenomen, maar het magazijn moet ook bevoorraad worden. Dat is minder eenvoudig als ‘de bijenkorf’ in een centrum staat.

amazon bijenkorf drones

Voorlopig slechts een idee

Voorlopig is de dronebijenkorf van Amazon alleen nog maar een patent. Het zal nog wel even duren totdat het mogelijk is pakketjes te leveren met drones. Steden stellen flinke veiligheidseisen aan dergelijke plannen. Bovendien zijn in sommige landen het gebruik van autonome drones verboden.

Share this:

Drones redden levens

aerialsoluti blog

Drones redden levens

Tegenwoordig worden drones steeds vaker ingezet om te helpen bij het redden van levens. In het jaar 2013 is een onderzoek gestart met als doel om te kijken naar de mogelijkheden om drones toe te passen bij reddingsacties. Sinds 2013 zijn tenminste 60 mensenlevens gered met behulp van drones, welke eigenlijk voor particulier gebruik bedoeld zijn. Meer dan de helft van deze reddingsacties vonden plaats in het afgelopen jaar. De potentie van het gebruik van particuliere drones voor het redden van levens is dan ook erg groot.

drone defibrillator

Drone defibrillator TU Delft

Drones waren breed inzetbaar

Het onderzoek werd uitgevoerd door DJI, één van de grote spelers op drone gebied. Hieruit bleek dat drones konden werden ingezet voor veel verschillende omstandigheden. In 2013 werd er een man opgespoord die de weg naar huis niet meer terug kon vinden door veel sneeuwval. Evenals in 2015 werden drones ingezet om reddingsvesten te leveren aan jongeren die vast kwamen te zitten in een rivier. Ook werden er in het verleden vaak drones gebuikt om mensen met hartfalen te helpen. De drone is dan voorzien van een hart defibrillator. Echter dienen aanwezigen het apparaat te gebruiken want dit is nog niet geautomatiseerd. Hoeveel mensen er in het verleden gered zijn door drones is niet precies te bepalen. Dit komt omdat alle incidenten worden geregistreerd, maar niet het aantal personen die daarbij betrokken waren.

Drones werden bestuurd door gewone burgers

Uit het onderzoek is gebleken dat de drones lang niet altijd door professionele reddingswerkers werden gebruikt, maar werden vaak gewoon door normale burgers bestuurd. In veel van deze gevallen was er toevallig iemand met een drone aanwezig die deze kon inzetten. Dji vindt dat er bij iedere noodsituatie 112 gebeld moet worden. Ook denkt Dji dat er in de toekomst veel meer mensen gered zullen worden door particuliere drone bezitters, omdat de technologie steeds beter wordt en omdat het goedkoper wordt om een drone aan te schaffen.

bron: https://www.dronewatch.nl/2017/03/17/drones-redden-gemiddeld-een-leven-per-week/

Share this:

10 Redenen waarom je drones moet gebruiken voor inspecties

aerialsoluti nieuws

Er zijn een flink aantal overwegingen te maken voordat je een bemande werkplek vervangt door een stukje vliegende technologie, en kiezen tussen een drone of een technicus/inspecteur is niet anders.

Wij geven je 10 redenen waarom industriële en bouwkundige bedrijven tegenwoordig kiezen voor drones om hun inspecties uit te voeren.

Diepgaande data zonder de veiligheidsrisico’s
Industriële inspecties gaan gepaard met serieuze risico’s, of het nu komt door de gevaarlijke aard van elektrisch en mechanisch materiaal of door de hoogte van de gebouwen die geïnspecteerd moeten worden. De mogelijkheid om diepgaande data te verzamelen zonder je personeel aan risico’s bloot te stellen is een enorm voordeel van het gebruik van drones. Het kan zijn dat enig technisch werk nog altijd menselijke expertise vereist, maar bedrijven zijn tegenwoordig in staat om riskante activiteiten te verminderen en de kans op letsel bij werknemers/aannemers te reduceren.

Minder of geen technische onderbrekingen
Afhankelijk van de aard van het gebouw, kunnen controles door personeel vereisen dat de apparatuur uitgeschakeld moet worden om persoonlijk letsel te voorkomen. Met drones kan de downtime voor machines (zoals windturbines) drastisch worden gereduceerd, omdat deze alleen moet worden uitgeschakeld wanneer de bewegende onderdelen voor inspectie stil moeten staan.

Werken in nieuwe omgevingen
Drones reduceren de noodzaak voor uitgebreide risico analyses en planning wanneer een nieuwe omgeving wordt verkend. Bijvoorbeeld, een bouwlocatie kan nauwkeurig worden geïnspecteerd voordat er ook maar een enkel persoon op de locatie aanwezig is geweest – dit betekent dat zij op voorhand volledig zijn voorbereid op gevaren en structurele zwaktes die zij dienen te ontwijken.

Minder gezondheids- en veiligheidscontroles
Of het nu een dak inspectie is of een structureel onderzoek van een flatgebouw, er zijn regels op het gebied van gezondheid en veiligheid die gevolgd moeten worden wanneer er een menselijke arbeider in wordt gezet om een hoog of anderszins mogelijk gevaarlijke locatie te inspecteren. Bij het gebruik van drones in plaats van mensen zijn deze gezondheids- en veiligheidseisen grotendeels –of zelfs volledig- gereduceerd!

Voor en na de inspectie
Drones maken het je mogelijk om foto’s en video’s te maken voor en na inspectie en vakwerk. Met behulp van GPS kunnen precisie foto’s worden genomen vanuit precies dezelfde positie als de eerst keer, en drone camera’s hebben ook nog eens het voordeel dat zij vanuit hoeken en aanzichten kunnen opnemen waar vanuit dit als mens niet mogelijk is.

 

Krijgt het werk sneller gedaan
Menselijke arbeiders dienen heel nauwkeurig te zijn bij het uitvoeren van inspecties, niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook om zeker te weten dat zij de benodigde data direct in één keer vergaren. Drones maken het mogelijk om sneller grondige werkzaamheden uit te voeren. En met de camera’s en software kan data direct worden teruggestuurd naar professionele grondploegen, waardoor de informatie nauwkeuriger kan worden bestudeerd zonder iemand aan enigerlei risico’s bloot te stellen.

Kostenbesparend
Terwijl inspecties routinewerk kunnen zijn, worden inspecties ook vaak ingezet nadat er een bestaand probleem is geconstateerd – dat betekent dat er haast geboden is bij het vinden van het exacte probleem. Neem bijvoorbeeld een lekkend dak; bij beschikbaarheid van inspectie drones kun je je de tijd besparen die normaliter nodig is voor het opbouwen van steigers of het organiseren van een bouwkraan. Daardoor kun je vervolgens kosten besparen op de huur van werktuigen en de kosten op de uiteindelijke schade reduceren.

Lagere verzekeringskosten
Het spreekt voor zich dat hogere risico’s voor je personeel gepaard gaan met hogere verzekeringspremies. Nog een geweldig ding aan drones, wanneer je de menselijke inspecties door UAV inspecties vervangt is er geen noodzaak om de risico’s te dekken voor technici of inspecteurs die vallen of anderszins gewond raken bij het inspecteren van gebouwen.

Meerdere inspecties per dag
Terwijl het voor een inspecteur vaak niet mogelijk is om een naar meerdere locaties op een dag te kijken, geven drones je de mogelijkheid om op een efficiënte manier meerdere nabijgelegen locaties (bijvoorbeeld een rij huizen) te bekijken in één sessie.

Beter voor het milieu
Traditionele inspectiemethoden kunnen kostbaar zijn voor zowel het bedrijf als het milieu. Bijvoorbeeld, normaliter worden hoogspanningskabels per helikopter geïnspecteerd – met een hoog brandstofverbruik en bijbehorende uitstoot. Drones verlichten deze onnodige productie en verminderen tegelijkertijd de geluidsvervuiling.

drone inspectie

Drone inspecties leveren een grote tijdswinst op en een significante vermindering van arbeidsongevallen.

Share this:

Onze drones officieel ingeschreven

aerialsoluti Geen categorie, nieuws

Onze drones werden vandaag 13/05/2016 officieel ingeschreven in bij het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart en dat maakt ons het 2de bedrijf in België waarvan de drones officieel geregistreerd zijn. Bij deze kunnen we dus volledig gereglementeerd drone vluchten uitvoeren op Belgisch grondgebied.

inschrijving registratie drone

Share this:

Nieuw KB voorgesteld

aerialsoluti nieuws

Het nieuwe KB (Koninklijk Besluit) is net door de minister van mobiliteit voorgesteld en moet nog wel door de raad van state nagelezen worden. Het KB wordt verwacht eind Maart begin April 2016.

Er zijn 3 klasses voorzien:

wetgeving drones klasses

De tussencategorie tot 5kg mag normaal niet gebruikt worden voor commercieel gebruik maar je mag er af en toe wel gebruik van maken voor professionele redenen, bvb een landbouwer die zijn gronden wil inspecteren.

In de hoogste klasse tot 150kg zal nog wel een onderscheid gemaakt worden tussen gemiddeld risico vluchten en hoog risico vluchten zoals boven mensen vliegen.

Share this: