Volumes van bergen zand of ander materiaal opmeten is een tijdrovende en kostelijke opdracht. Met behulp van een drone kan dit aanzienlijk goedkoper en veel sneller.

Een vluchtplan wordt opgesteld afhankelijk van de grootte van het terrein, de gewenste overlap en grondresolutie, de drone zal vervolgens automatisch het gebied overvliegen en op de gewenste plaatsen opnames zal maken.

Nadien worden alle foto’s in fotogrammetriesoftware verwerkt. Dit resulteert in een 2D en 3D map waar men alle aanwezige volumes, afstanden en oppervlakten kan gaan meten.

Grondcontrolepunten zijn in de meeste gevallen overbodig aangezien er verschillende studies hebben aangetoond dat modellen met GCP’s en zonder GCP’s een verschil hebben van 2,5 – 4,5% – Case Study Datumate

Project in Luxemburg 47 hectare. Doel: Volumes opmeten van verschillende partijen hout.